เจดีย์พระธาตุแม่เย็น จ.แม่ฮ่องสอน

เจดีย์พระธาตุแม่เย็น

หัวข้อแนะนำ

เป็นสถูปที่สร้างขึ้นมาบ้างไม่ปรากฏให้เห็น ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงในบริเวณที่เงียบสงบของวัดพระธาตุแม่น้ำเย็น เหมาะสำหรับการชมทิวทัศน์ของทัวร์อำเภอปาย ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมคือช่วงเช้าตรู่ และในยามพลบค่ำ ประวัติวัดพระธาตุแม่เย็นไม่ได้สร้างมาในสมัยใด มีโบสถ์เพียงแห่งเดียวในบริเวณวัด และที่ด้านบนสุดของเจดีย์พม่ามีเจดีย์สีขาวรูประฆังมีฐานกลมสูงประมาณ 3 เมตร นักท่องเที่ยวชอบมาชมและกราบไหว้