1

ทุ่งโปรงทอง จ.ระยอง

ทุ่งโปรงทอง จ.ระยอง

ทุ่งโปรงทอง จ.ระยอง ทุ่งโปรงทองมีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำประมง เลี้ยงกุ้ง ปลูกไม้ผล และกลายเป็นป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในระยอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ด้วยการสร้างสะพานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ยาวประมาณ 2 กม. ทุ่งโป่งทองจึงเสนอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ พัฒนาความเข้าใจระบบนิเวศป่าชายเลน สามารถมองเห็นความงามตามธรรมชาติของป่าชายเลน ระแนงไม้ และต้นไม้ริมชายฝั่ง จนกลายเป็นทุ่งฟันทองงาม ถ่ายรูปเยอะ